RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że firma Roloff Alina PPHU ALTA, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, NIP 5560007112 (dalej: „ALTA” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Roloff Alina PPHU ALTA, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość.

 

2. Z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: Roloff Alina PPHU ALTA, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakośc

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: alta.alta@wp.pl

 

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez ALTĘ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żadanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ALCIE,

- wypełnienia obowiązku prawnego Administartora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowym),

b) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

9. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu, zażadania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: \"Ochrona danych osobowych\".

 

10. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ALTY): Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie: biurom księgowym, kurierom, operatorem pocztowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,  firmom hostingowym, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

2012 © PPHU ALTA Alina Roloff All rights reserved
stat4u
Projekt & Cms: studioproffi.pl